SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal bir sosyal sorumluluk platformu oluşturmak faaliyetlemiz için çok önemlidir. Tüm paydaşlarımız için sosyal ve çevresel refahı sağlamamız gerekmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki kararlılığımız, çalışanlarımız için güvenli bir iş ortamı sağlayarak, çevreye olan etkiyi en aza indirerek, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin pozitif bir kurumsal sakini olarak ve dünya çapındaki tüm merkezlerimizde etik iş uygulamalarına öncelik vererek faaliyetlerimiz yürütmemiz ile görülmektedir. Bu ilkelerin her biri; strateji planlama, karar verme süreci ve günlük operasyonlarımızı etkilemektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu FY18