SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.

Sa-ba tüm üretim aşamalarında ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartlarına hassasiyet göstererek yaşanabilir bir dünya için dokümante edilmiş, sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmektedir.

 Kalite politikası

Sa-ba, ulusal ve uluslararası alanda talep edilen rekabetçi ve yenilikçi kaliteyi içselleştirmiş bir endüstriyel kuruluştur. En önemli çıktının kalite olduğunu benimseyerek üretim yaparken, tüm faaliyetlerini yatırım ve verimlilikle birleştirerek kaliteyi ucuza mal etmeye çalışır.