SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.

Haberler

13

Sa-ba Takvimiyle 2020 Vizyonu : KOZADAN GÜCE

12K modeli, Sa-ba’nın rekabet koşullarında uluslararası standartlarda üretim sistemi altyapısı için kurduğu ve süreğen gelişimin yol haritasını oluşturan yönetim modelidir ve Inotec işbirliğiyle uygulanmaktadır.

Hedef, Sa-ba’nın performans değerlendirmesini doğrulamak ve üretim sistemleri altyapısını tanımlı kriterlere göre yapılandırarak uluslararası standartlarda üretim sistemi oluşturmaktır. Üretim sistemine bütünsel olarak değerlendirme, yüksek verimlilik, sistem gelişimi takibi, yeni teknoloji entegrasyonu, ölçülebilirlik ve kıyaslama getiren model kapsamında, yalın üretime erişim aşamaları şunlardır:

      • Değer Akış Haritalama (VSM)

      Mevcut işleyişteki israf kaynaklarını görüp yalın uygulamalar planlamak için kullanılan VSM tekniği, üretilen değerin analizi ve artırımı için kullanılır. Makro seviyede sürekli akış sağlar.

      • 5S

      Çalışma ortamı kalitesinde süreklilik için geliştirilen 5S tekniği, performans, konfor, güvenlik ve hijyende iyileşme için kullanılır. İsrafın ve değişkenliği azaltır. 

      • SMED

      Kalıp değiştirme veya tezgâhı üretime hazırlama için kullanılan SMED, sistematik zaman tasarrufu sağlamakta kullanılır. Makine kullanım zamanını optimize eder ve imalat, makinenin boş durma, ayar ve hazırlık, esnek üretim sürelerini kısaltarak zamanında teslimat ve stok azaltma sağlar.

      • Makine, Kalıp, Aparat (TPM)

      Çalışanların tamamının katılımıyla otonom bakımı öngören TPM, arızaları önler, ekipman etkinliğini en üst düzeye taşır.

      • Günlük Çözüm Yönetimi Sistemi (SQDCM)

      Oluşabilecek problemleri, takım çalışması ve sistematik metotlarla çözüme kavuşturmayı öngören SQDCM, 8D ve A3 gibi sistematik metotlar kullanır.

      • Kanban

      Üretimin zamanında gerçekleşmesi için proseslere veri sağlayan bilgi sistemi olan Kanban, ilk uygulayıcısı Toyota olan manuel ve düşük yatırım maliyetli sistemler bütünüdür.