SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Bakım

Sa-ba’da bakım faaliyetleri, plansız duruş oranları ve maliyet azaltma hedefiyle toplam üretken bakım(TPM) ilkeleri üzerine kuruludur. 

Hedef, seri üretim kalıp arıza ve sorunlarını üretim aksaması olmadan engellemektir.

• Periyodik bakımda üretim ve destek birimlerinde çalışan her operatör birinci derecede bakım görevi de üstlenir.Eğitimli operatörlerin düzenli günlük bakımı seri üretimin ayrılmaz parçasıdır.

• Mekanik, elektronik ve mekatronik uzmanlık gerektiren periyodik bakım, sistematik yıllık bakım anlaşmalarıyla yapılır.Cihaza bakımı, günlük ve aylık bakımlar Eagle Proteus III yazılımıyla takip edilir.

• Kestirimci bakımda, ekipman arıza sicili planlı bakımlara aktarılır ve hatasız aksamda bile dönemsel değişimle olası aksama engellenir.Tüm makine ve ekipmanın devamlılığı, termal ve periyodik yağ analizi ve titreşim kontrolüyle sağlanır.

 • Kalıp ve aparat bakım planları proje aşamasında belirlenir ve periyotlar kalıp sicil kartlarına işlenip Eagle Proteus III yazılımıyla takip edilir.Kalıplar, baskı adedi takibi ü zerinde bakım planı oluşması için Fredom yazılımında üretim adedi üzerinden takip edilir.

• Kalıplar baskı periyodu sonrası bakımdan geçirilir.Dünya standartlarında çelik kullanılan kalıplarda dolaşan su debisi ve tıkanmalara karşı önlemler sayısal bazda takip edilir.Kalıp sistemlerinde kullanılan koruyucu ve aşınmayı engelleyici yağlar buharlaşma, damlama, erime gibi kalite riskleri doğurmayan standartlardadır.