SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Proje

Sa-ba’ da yeni proje yönetimi süreci, AIAG APQP beklentilerine tam uyumlu olarak müşteri siparişinden seri üretim sürecine kadarki +90 günlük yönetim faaliyetleri  koordinasyonunu kapsar.

 

Hedef, çoklu disiplin yaklaşımıyla tasarım, üretim, kalite, planlama ve satınalma bölümlerinden katılımcı katkısıyla müşteri ihtiyacının eksiksiz, ekonomik ve zamanında karşılanmasıdır.

 

 • Proje lideri tarafından organize edilen açılış toplantısıyla başlayan projeler, üst yönetimin de katıldığı periyodik toplantılarla takip edilir.

 • MS-Project ortamında hazırlanan zaman ve görev planları ayda minimum iki kez yapılan toplantılarla gözden geçirilir ve aksiyonlar alınır.

 • Yurtdışı proje takiplerinde aylık/haftalık ziyaretler ve telekonferanslar dışında rezidansiyel takip ve mühendislik desteği verilir. 

 • Projeler beş faza ayrılır ve fazlar arası geçiş, proje ekibi ve üst yönetim onayıyla sağlanır.

 • Ürün tasarımı Catia V5, Pro-engineering ve Solidworks yazılımlarıyla gerçekleştirilir. OPTIS Speos ile simulasyonları yapılır. Data ve bilgi güvenliği ISO 27001 Bilgi  Güvenliği Sistemi  standartlarına uygundur.

 • Tasarım doğrulamasında kullanılan validasyon testleri, 3D ve fotometrik ölçümler Sa-ba laboratuvarında, diğer testler çözüm ortaklarının laboratuvarlarında yapılır.