SA-BA Endüstriyel Ürünler A.Ş.
Kalite

Sa - ba; Toplam Kalite yolundaki çalışmalarına Beylikdüzü’ndeki tesisinde 2000 yılında başlamış, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile kalite ve çevreye verdiği önemi sertifikalandırmıştır. 2007 yılında Tuzla tesisine taşınılması ile birlikte ISO/TS 16949 ve ISO 14001 belgeleri yeniden alınmış ve Ford Q1 belgesi sistemimize dahil edilmiştir. 2012 yılında ISO 27001 Bilgi Gü venliği Yönetim Sistemi belgesi alınarak, bilginin önemi ve korunmasına yönelik olarak da tüm proseslerimiz kontrol altına alınmıştır.

  Bugün sahip olduğumuz sistem belge edinimlerini, her sürecte bulunan ekipler tarafından gösterilen  başarılı çalışmaların performansına bağlıyoruz.  Başarıya hedeflenmiş ekibimiz ile alınan sistem belgelerimizin yanında,  FORD müşteri onayımız  Q1,  Renault -  ASES,  Renault Laboratuvar onayımız, Autoliv -  ASDP,   Volkswagen -FORMAL  Q ,  yine Volkswagen  denetim sürecinden  geçen   Lojistik ve Tasarım onaylarımız  bizi 2020 hedeflerimize  taşırken,   alınan  ödüller, kazanılan başarılar, beraberinde  portföyümüze  giren yeni müşteriler ile de başarılarımızı ölçebilmemiz mümkün.

Şirketimizde Toplam Kalite Yönetimi bir hedef değil bir yaşam biçimi olarak algılanmakta, üretim ve gelişim faaliyetlerimizin her aşamasında titizlikle uygulanmaktadır.Otomotiv sektö ründe içinde bulunduğumuz rekabet ortamı, performans yönetimine uyarlanmış müşteri memnuniyetini ilke edinen etkin süreçlerin varlığını gerektirmektedir.Bu doğrultuda süreçlerimiz, Toplam Kalite’ ye ulaşma çabamızda çalışanlarımıza yol gösteren kaynaklarımızdır.

Şirket hedeflerimize yö nelik olarak; çalışanlarımızın fikirlerini değerlendirmek, verilecek eğitimler ile yetkinliklerini arttırmak, yaptıkları işlerin tek seferde ve doğru olması için süreçlerin etkin devamlılığını sağlamak Toplam Kalite yolunda attığımız emin adımlardır.Bu sebeple; firmamızdaki tüm faaliyetlerde takım ruhu ön planda olup, Bireysel Öneri Sistemimiz ile çalışanlarımızın değerli fikirleri şirket gelişimimiz için bir girdi olarak alınmakta, fikirlerin periyodik toplantılar ile değerlendirmesi sonucunda sürekli iyileştirme faaliyetlerimiz planlı şekilde devam etmektedir.

Tedarikçilerimizin kalite seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmak da şirketimizin Toplam Kalite anlayışının bir parçasıdır.Bu sebeple tedarikçi eğitimlerimiz, tedarikçileri geliştirme süreci içinde yer alıyor olup, tedarikçi ziyaretlerinde hedeflerimizin gerçekleşmesine yönelik yaptığımız çalışmalar ve sergilediğimiz örnekler ile onları da bu zincirin bir halkası olmaya teşvik ediyoruz.

Toplam Kalite’yi hedeflemek, hedeflerimize ulaşmak için çaba sarfetmek, Sa-ba ailesinde her çalışanının öncelikli görevidir.

Laboratuvar

Laboratuvarımızı, 2013 yılında laboratuar bünyemize dahil ettiğimiz vibrasyon cihazımız ve kombine çalışabilen klimatik kabinimiz ile müşteri beklentileri doğ rultusunda, otomotiv spesifikasyonlarına uygun testleri kendi bünyemizde gerçekleştireceğimiz şekilde daha donanımlı hale getirdik.